1 Day Workshop

Every Saturday we organize 1 Day Workshop. This consists of three PowerPoint presentations about universal life principles, lunch and teamwork.

În fiecare Sâmbătă organizăm 1 Day Workshop. Acesta constă în trei prezentări powerpoint despre principii de viaţă universale, prânz şi activitate de echipa.

Presentations are usually held by senior members, college graduates, graduate of volunteer programs, graduates of the leadership training with family or not, walk through the world and go through life, each in its own way. A sure thing about them is that they are committed to continue fulfilling the ideal of Romania Carp – to make the world a better, happier place (idealists 100%).

Prezentările sunt ţinute de regulă de către membrii seniori, absolvenţi de facultate, absolvenţi de programe de voluntariat, absolvenţi de training-uri de leadership, cu familie sau nu, umblaţi prin lume şi trecuţi prin viaţă, fiecare în felul sau. Un lucru cert despre ei este că se dedică în continuare împlinirii idealului România Carp – acela de a face o lume mai bună, mai fericită (idealişti 100%).

With these lessons we analyze and answer the fundamental questions of life through a revolutionary perspective of universal principles:

Cu aceste lecţii analizăm şi răspundem la întrebări fundamentale ale vieţii printr-o perspectiva revoluţionară a principiilor universale:

Ce este fericirea adevărată pe care toţi oameniii o caută? De ce natură umană este contradictorie şi autodistructivă? Care este scopul religiei şi al stiiintei? Cum putem depăşi confuzia perspectivelor de viaţă?

What is true happiness that everyone seeks? Why human nature is contradictory and self-defeating? What is the purpose of religion and science? How can we overcome the confusion of life prospects?

Care este natură cauzei fundamentale a vieţii umane şi a universului? Care sunt legile de creştere şi dezvoltare? Care este scopul vieţii? Cum putem stabili relaţii de succes? Care sunt regulile importante pentru o familie fericită? Cum putem realiza valoarea adevărată a oamenilor în relaţie cu universul? Care este relaţia dintre scopul individual şi scopul comun?

What is the nature of human life and the fundamental cause of the universe? What are the laws of growth and development? What is the purpose of life? How can we establish successful relationships? What are the important rules for a happy family? How can we realize the true value of people in relation to the universe? What is the relationship between individual purpose and common goal?
Care este cauza rădăcina a conflictului uman? De unde a apărut şi cum se manifestă?

What is the root cause of human conflict? Where did he come and how it manifests?
Care este scopul şi direcţia istoriei? Cum putem soluţiona contradicţia umană? Care sunt schimbările ce le putem face în viaţă de zi cu zi?

What is the purpose and direction of history? How can we solve the human contradiction? What are the changes we can make in everyday life?
Activităţile de echipa ce încheie programul sunt organizate de obicei de către membrii mai tineri, cu spirit de iniţiativa, dornici să afle dacă principiile pe care le-au învăţat se pot dovedi în practică oriunde, oricând, cu oricine, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, religie, stil de viaţă sau mentalitate, etc.

The teamwork that completed the program are usually organized by younger members, with spirit of initiative, eager to know whether the principles they have learned may prove in practice anywhere, anytime, with anyone, regardless of race, nationality, religion, lifestyle or mentality, etc.

Participarea la acest workshop se face pe baza de invitaţie sau înscriere prin telefon sau email.

Va aşteptăm să veniţi cu mintea şi inima deschisă 🙂

 

Participation in this workshop is made by invitation or registration by phone or email.

We expect you to come with open mind and heart 🙂